Upozornění: Správce chalupy ani majitel se po dobu vašeho pronájmu v obsazeném chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pronájmu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány  podmínky pronájmu!

Majitelé psů zodpovídají za čistotu kolem celého objektu i uvnitř chalupy - při venčení prosíme o  úklid po svých mazlíčcích.

V případě zásahu vyšší moci není nájemce oprávněn uplatňovat vůči pronajímateli žádné sankce či ekvivalentní nároky!

Rezervace, záloha , storno podmínky:

1) Při zarezervování požadujeme  zálohu 60% z celkové ceny rezervace předem ( splatnost 3- 10 dní od objednání )
2) V případě, že částka nebude uhrazena a rezervace zpětně nájemcem potvrzena, rezervace se automaticky ruší bez náhrady a ubytovatel má právo tento termín následně obsadit jinými nájemci.
3) Storno do 2 měsíců ( 62 dní a více) před začátkem pobytu - vrací se celá částka

4) Storno do 1 měsíce ( 32 dní a více ) před začátkem pobytu - vrací se 1/2 částky

5) Storno méně než 1 měsíc ( 31 dní a méně) před začátkem pobytu -  částka se celá nevrací

U nařízené karantény, nebo samotného onemocnění COVID-19 apod.....jsou platné i nadále standardní storno podmínky uvedené zde na našich webových stránkách.

 

Zrušení pronájmu:
Nájemce zrušení rezervace nahlásí písemně e- mailem ( rozhodující je datum při odeslání e-mailu).

Cena pronájmu je stanovena aktuálním ceníkem zveřejněným na webových stránkách. Do 3-10 dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutné uhradit zálohu ve výši částky stanovené v potrzení na účet pronajímatele. Při nesložení rezervační zálohy za rezervovaný pobyt v uvedeném termínu splatnosti, smluvní vztah zaniká a pronajímatel je oprávněn ho nabízet k dalšímu pronájmu.

Ochrana spotřebitele (dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku